پرسش نامه انعطاف پذیری

15,000 ریال – خرید
این پرسش نامه با استفاده از مدل ترکیبی اولسون به وسیله شاکرمی ساخته شده است و دارای 16 سوال 5 گزینه ای است و دارای نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 3 صفحه است .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .