پرسش نامه انتقام جویی (کینه توزی )سازمانی (چهار مولفه ای )فرم 52 سوالی

اين پرسش نامه توسط گل پرورارائه شده است و داراي 52سوال 7 گزينه اي مي باشد و از
روايي برخوردار است و اين پرسش نامه داراي 4 خرده مقياس شامل 1-آسیب رسانی سازمانی 2-انتقام جویی 3-آسیب رسانی فردی 4-انتقام و تخریب است و داراي 4 صفحه است فايل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوري مي باشد