پرسش نامه اضطراب کتل

50,000 ریال – خرید
این پرسش نامه نامه توسط ریموندبرنارد کتل ارائه شده است و داراي 40 سوال 3گزينه اي مي باشد و ازروايي و پايايي برخوردار است و داراي شيوه نمره گذاري است . و داراي 11صفحه است فايل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد