پرسش نامه اضطراب دندان پزشکی

اين یک پرسشنامه خود گزارش دهی است که د36 جمله ترسناک در رابطه با موقعیت های دندان پزشکی دارد . تمامی اطلاعات روان سنجی براساس مطالعه اعتبار یابی اولیه استورد و هکاران گزارش شده است . داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و دارای 6صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد .