پرسش نامه ارزش ها

این پرسش نامه دارای لیستی از ارزش ها است و دارای شیوه نمره گذاری است و دارای 4 صفخه می باشد . فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد