پرسش نامه ارزشیابی نگرش به دیابت

20,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۷ سوال است که گزینه های پاسخ به آنها اصلا،کمی ناراحت کننده است ، به طور متوسط،خیلی،فوق العاده بیش از حد میباشد.