پرسش نامه ادراک حمایت اجتماعی

20,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط زکی یی و همکاران ساخته شد و دارای 20سوال5گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 4صفحه است .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد .