پرسش نامه احساسات بدنی

اين پرسشنامه عمومی ترین و بهترین ابزار تحقیقی برای ارزیابی اختلال هراس و آگروفوبیا می باشد.این پرسش نامه در مراکز تحقیقی و بالینی مورد استفاده قرار می گیرد.این پرسشنامه دارای 18 سوال 5 گزینه ای می باشد و شامل دو خرده مقیاس 1- فقدان کنترل2-نگرانی های جسمانی است. داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و دارای5 صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد .