پرسش نامه آگروفوبیک

اين پرسشنامه یک پرسش نامه خود گزارش دهی 25 سوالی است که بیماران ،فراوانی افکار مثبت و منفی گوناگونی که در طول مواجه با موقعیت های برانگیزاننده اضطراب اتفاق می افتند ،درجه بندی می کنند .داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و دارای 3 صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد .