پرسش نامه آگروفوبیک- مقیاس اضطراب و اجتناب

اين ابزار یک پرسش نامه خود گزارش دهی 40سوالی است که افراد،اضطراب و اجتناب خود را نسبت به 20موقعیت مختلف مرتبط با بلندی،درجه بندی می کند. داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . ودارای 5 صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد .