پرسش نامه آزمون های پیش از ازدواج

50,000 ریال – خرید
این پرسش نامه توسط اسکورن و فرایندلندر ساخته شد و دارای 45 سوال 6 گزینه ای است و دارای نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 10صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از پرداخت موفق قابل دانلود فوری می باشد