پرسشنامه کیفیت زندگی ۳۶ سوالی sf-36

 این پرسشنامه  توسط واروشربون طراحی شده و دارای ۳۶ سوال است که ۸ خرده مقیاس  سلامت عمومی ، عملکرد جسمانی ، محدودیت ایفای نقش به دلایل جسمانی و محدودیت ایفای نقش به دلایل روانی ، درد بدنی ، عملکرد اجتماعی ، خستگی یا نشاط و سلامت روانی را اندازه گیری می کند . دارای اعتبار ، روایی و شیوه نمره گذاری است  در قالب فایل word است و ۷ صفحه با توضیحات می باشد