پرسشنامه کیفیت خدمات خرده فروشی

20,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات خرده فروشی از دیدگاه مشتریان است.و شامل ۱۴ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.