پرسشنامه کمال گرایی هیل

اين پرسشنامه شامل 59سوال5 گزینه ای است که برای ارزیابی روایی مقیاس کمال گرایی به کار گرفته شده استو دارای، اعتبار و پايايي مي باشد . و 5 صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد .