پرسشنامه پرخاشگری آرنولد اچ . باس و مارک پری

40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه ۲۹ سوالی است و چهار جنبه پرخاشگری – فیزیکی ، کلامی ، خشم و خصومت را می سنجد . دارای اعتبار ، روایی و شیوه نمره گذاری است . در قالب فایل word است