پرسشنامه هوش هیجانی شوت

40,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۳ سوال است که گزینه های پاسخ به آنها کاملا نادرست،نادرست،تاحدی درست،درست،کاملا درست میباشد.