پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ با شیوه نمره گذاری

45,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۳ سوال است که گزینه های پاسخ به آنها همیشه،اغلب اوقات،گاهی اوقات،به ندرت،و هیچ وقت میباشد.ودارای روش نمره گذاری است.