پرسشنامه نگرش های فرهنگی هافستد

40,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال است و گزینه های پاسخ به سوالات بصورت کاملا مخالفم ،مخالفم،بی نظرم،موافقم،کاملا موافقم است.