پرسشنامه موانع انتخاب رشته های فنی و مهارتی از سوی دانش آموزان

40,000 ریال – خرید
40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۴سوال است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل jpG است.