پرسشنامه مقیاس نمره گذاری اتیسم گیلیام ( گارز )

30,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۵۶ سوال است و نمرات کودک در هر خرده مقیاس جدا گانه محاسبه می گردد . دارای مقاله مربوط به هنجار یابی و شیوه نمره گذاری و متن انگلیسی پرسشنامه است