پرسشنامه مقیاس بلوغ عاطفی

40,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه را سینگ و بهار گاوار طراحی و در ایران توسط دکتر ابولفضل کرمی ترجمه شده است . دارای شیوه نمره گذاری ، اعتبار و روایی و ۱۲ صفحه با توضیحات می باشد . ۴۸ سوال دارد