پرسشنامه مثبت اندیشی اینگرام و ویسنیکی

 پرسشنامه مثبت اندیشی اینگرام و ویسنیکی که حاوی ۳۰ سئوال ۵ گزینه ای می باشد . دارای هنجار یابی و روش نمره گذاری است . در قالب فایل word و ۲ صفحه دارد