پرسشنامه عوامل موثر در شکل گیری محلات حاشیه ای

40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۱سوال و در قالب فایل wordاست.