پرسشنامه عوامل بحرانی

30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۵ سوال است ودر قالب فایل wordاست .که هدف آن رتبه بندی عوامل بحرانی فناوری اطلاعات در راستای توسعه بازارچه های مرزی کشور میباشد.