پرسشنامه عملیات مدیریت

30,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۸ عبارت است که گزینه های پاسخ به سوالات بصورت کاملا مخالفم مخالفم،بی نظرم،موافقم،کاملا موافقم میباشد.