پرسشنامه شناخت شخصیت

40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۷ سوال و روش نمره گذاری است که متعلق به باس،والنزی،والدریج میباشد ودر قالب فایل wordاست.