پرسشنامه سنجش مقدماتی رشد “دنور “

30,000 ریال – خرید
این آزمون رشد است و رشد عمومی کودک را از ماه اول تا ۶ سالگی می سنجد این آزمون توسط دکتر قاسم قاضی ترجمه گردیده . رشد کودک در ۴ حیطه حرکات برجسته ، زبان ، حرکات سازشی ظریف ، و رشد شخصی- اجتماعی مورد سنجش قرار میدهد . پس از مطالعه توضیحات لازم است صفحات نموداری را در کنار هم قرار دهید آزمون با راهنما ۸ صفحه و به صورت فایل jpg است .