پرسشنامه سنجش فساد اداری

30,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه فایل word  است و دارای ۲۵ سوال می باشد . در این پرسشنامه از نظریه هیدن هیمر و خانم  امنولدسن  (Amnuldsen ) و شاخص های فساد اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استفاه شده است .