پرسشنامه سنجش خلاقیت ارجمند

40,000.00 ریال – خرید
این آزمون حاوی ۷۵ سوال ۵ گزینه ای است.این آزمون بر روی گروه نمونه ۲۵۰ نفری ازدانش آموزان پسر دبیرستانی اجرا شده است واز اعتبار وروایی برخوردار است.