پرسشنامه زنان و وبلاگ

این پرسشنامه دارای ۶۱ سوال است ودر قالب فایل wordاست.