پرسشنامه ریسک رابطه ای

10,000.00 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی ابعاد ریسک رابطه ای در ایجاد اتحاد با شرکا است.وشامل ۱۲ عبارت بهمراه شیوه امتیاز دهی وتفسیر نتایج است.