پرسشنامه رضایت مشتری و پیامدهای آن

20,000.00 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی رضایت مشتری از خدمات اراوه شده سازمان است.وشامل ۹ عبارت و شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج است.