پرسشنامه رضایت مشتری از کارکنان بانک

20,000.00 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی میزان رضایت مشتریان از کارکنان بانک است.وشامل ۲۷ عبارت و روش امتیاز دهی وتفسیر نتایج است.