پرسشنامه گواهی نامه سیستم های مدیریت کیفیت

10,000.00 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی دلایل کسب گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت است.وشامل ۷ عبارت و تفسیر نتایج میباشد.