پرسشنامه خدمات ارائه شده توسط میهمان سراها

30,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی نگرش های مسافران تجاری از خدمات ارائه شده وسط میهمان سراها است.وشامل ۴۰ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.