پرسشنامه خدمات آنلاین بانکداری

30,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی میزان رضایت کاربران از خدمات آنلاین بانکداری است.وشامل ۳۰ سوال میباشد.ودارای روش نمره گذاری است.