پرسشنامه خاطرات برجسته یا حافظه فلاش بالب

45,000 ریال – خرید
از این آزمون برای جمع آوری اطلاعات در زمینه حافظه استفاده میشود.ودارای ۹ سوال است که بصورت انفرادی اجرا میشود.