پرسشنامه تاکتیکهای تعارض

50,000 ریال – خرید
هدف این آزمون سنجیدن،استدلال،پرخاشگری کلامی،وخشونت در خانواده است. وشامل ۱۵ سوال و روش نمره گذاری و اعتبار وروایی میباشد.