پرسشنامه تاثیر شهرک صنعتی برتوسعه روستاییان همجوار

20,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال است که گزینه های پاسخ به آنها خیلی زیاد،زیاد،متوسط،خیلی کم،وکم است.ودر قالب فایل wordاست.