پرسشنامه تاثیر آمیخته های بازار یابی بر رضایت مشتریان

50,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۸عبارت است ودرقالب فایل wordاست.