پرسشنامه بررسی وضعیت و مشکلات اشتغال زنان دارای تحصیلات عالی جویای کار

40,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی مشکلات زنان دارای تحصیلات عالی در راهیابی به بازار کار است که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد.