پرسشنامه انگیزه کاری معلمان

30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال ۵ گزینه ای است که در سال ۱۳۷۵ در ایران هنجار یابی شده است . دارای شیوه نمره گذاری و هنجار یابی می باشد . دارای روایی و پایایی لازم جهت پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه های ارشد است .