پرسشنامه انعطاف پذیری برنامه های لجستیک

20,000.00 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی میزان انعطاف پذیری برنامه های لجستیک است.وشامل ۱۱ عبارت که گزینه های پاسخ به آنها خیلی زیاد،زیاد،متوسط،کم،خیلی کم میباشد.ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.