پرسشنامه امنیت منابع سازمانی

20,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی منابع سازمانی وایمنی است وشامل ۱۲ عبارت بهمراه شیوه امتیاز دهی وتفسیر نتایج است.