پرسشنامه استفاده از دانش و اطلاعات در صادرات

20,000.00 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی میزان استفاده از دانش و اطلاعات در صادرات است.وشامل ۱۲ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.