پرسشنامه استانداردهای عملکردی برای متقاضیان معلمی

استانداردهای معلم جدید شرح می‌دهد که معلم سال اول باید چه چیزی را بداند و قادر به انجام موقعیتهای آموزشی واقعی و محتوای علمی، رفتارهای آموزشی و فرآیندهای تعلیمی که برای ارتقاء یادگیری مؤثر دانش‌آموزان ضروری هستند. آنها بیشتر از اینکه صرفاً صلاحیتهای آموزشی را نشان دهند، دلالتهای ضمنی دیگری را به همراه دارند. آنها بر درک محتوای علمی و فعلی دلالت دارند که عملکرد کیفی و مستمر وظایف آموزشی واقعی، فرصت‌ها و زمینه‌های عملکرد بوسیله معلمانی که تازه شروع به کار کرده‌اند را فراهم می‌کند. استانداردهای معلم جدید مشخص می‌کنند که دانش‌آموزان برای موفقیت در جهان آینده به چه چیزهایی نیاز دارند. بنابراین، معلمان به طراحی و اجرای برنامه تعلیمی و آموزشی می‌پردارند که توانایی‌های دانش‌آموزان را در زمینه‌های ذیل توسعه می‌دهد. برای سنجش هر یک از استانداردها از طیف پنج گزینه ای خیلی کم تا خیلی زیاد استفاده شده است. سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. تعداد سوالات: ۶ نوع فایل : jpg روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند.