پرسشنامه ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۴ ساله (فرم والدین)

این پرسشنامه دارای ۱۱۰ سوال ۴ گزینه ای است که توسط والدین تکمیل می شود فایل word است و دارای شیوه نمره گذاری و نرم بر اساس DSM4 برای تشخیص بیش فعالی ، اختلال دقت ، تکانشی ، نافرمانی ، اختلال سلوک ، اضطراب ، ترس ، تیک حرکتی ، اسکیزوفرنی ، اتیستیک را می سنجد .