پرسشنامه ارزیابی استرس هل ربگل واسلوم

30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه میزان استرس فرد در شغلش را اندازه می گیرد.وشامل ۱۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها همیشه ،معمولا،بعضی اوقات،بندرت،و هرگز میباشد.همراه با نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج.