پرسشنامه ارزش ها و سبک زندگی

25,000 ریال – خرید
پرسشنامه دارای ۳۵ سوال در ۳ صفحه می باشد که دارای شیوه نمره گذاری و منبع معتبر است هر سوال ۵ گزینه دارد و ارزش ها و سبک زندگی فرد را در خرده مقیاس های یادگیری ، تنوع ، مد گرایی ، توجه به تاریخ و مذهب ، شور و اشتیقا ، کمی گرایی ، توانایی فکری و جسمی و توانایی ساختن را می سنجد فایلها در قالب JPG هستند .