پرسشنامه اثربخشی استفاده از اینترنت

20,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۶ سوال است و گزینه های پاسخ به سوالات کاملا موافقم،موافقم و .. دارای شیوه نمره دهی و تفسیر نتایج است .